Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.06.2017

Regulamin Współzawodnictwa Okręgu Kielce Lot Narodowy Bruksela 2017
1. Lot Narodowy Bruksela 2017 odbędzie się w dniu 29.07.2017 r. z miejscowości Asse – Zellik – Bruksela.

2. Transport gołębi na lot zapewnia Okręg Kielce.

3. W locie wziąć udział mogą gołębie umieszczone na spisie lotowym złożonym przez hodowcę w macierzystym Oddziale. Hodowca może zakoszować na lot nieograniczoną ilość gołębi.

4. Łączny koszt uczestnictwa gołębia w Locie Narodowym wynosi 10 zł.

5. Przychód uzyskany ze zgłoszonych gołębi zostanie wydatkowany następująco: - 2 zł od sztuki na rzecz Fundacji Sanctus Paulus, - zapewnienie transportu gołębi na lot, - pokrycie innych kosztów organizacyjnych, - zakup pucharów i dyplomów, - nagrody pieniężne dla najlepszych hodowców,

6. Zapisy na Lot Narodowy odbywać się będą dwustopniowo, tzn.: - do 19 czerwca Zarządy Oddziałów zgłoszą do Okręgu ilość przewidywanych gołębi na ten lot. Za zgłoszone w tym terminie gołębie należy uiścić opłatę w wysokości 2 zł od sztuki. - Do 19 lipca Zarządy Oddziałów zgłoszą do Okręgu ostateczną ilość gołębi, które wezmą udział w tym locie. Dopłata od zgłoszonych w tym terminie gołębi wynosi 8 zł od sztuki.

7. Punkty wkładań powołane zostaną na podstawie ilości zgłoszonych gołębi na lot w terminie do 19 czerwca, z zastrzeżeniem że do punktu wkładań przypisanych musi być co najmniej 20 hodowców i 500 sztuk gołębi. Przy 1500 zgłoszonych gołębiach planowane punkty wkładań to: Szydłowiec, Kielce, Jędrzejów lub Pińczów.

8. W locie obowiązuje seria 5/3, tzn. hodowca typuje i koszuje jako pierwsze pięć sztuk gołębi (gołębie z całego spisu), z których punkty zdobywa pierwsze trzy, o ile uplasują się na okręgowej liście konkursowej. Hodowca może wytypować tylko jedną drużynę na lot.

9. Pozostałe zakoszowane gołębie przez hodowcę mogą zdobywać nagrody za indywidualny wynik z lotu.
10. Lista konkursowa zostanie sporządzona na bazie 1:5 (20%). Pierwszy gołąb uzyska 100 pkt., a ostatni 80 pkt.

11. Nagrody z Lotu Narodowego Bruksela na szczeblu Okręgu Kielce ustala się następująco: - 3 pierwsze gołębie – puchar + dyplom + nagroda pieniężna - 4-10 gołąb – statuetka + dyplom + nagroda pieniężna - 11-23 gołąb – statuetka + dyplom - 24-100 gołąb - dyplom - 3 pierwsze serie - puchar + dyplom + nagroda pieniężna - 4-10 seria - statuetka + dyplom + nagroda pieniężna - wszystkie pełne serie (3 typowane gołębie w konkursie) – dyplom

12. Wysokość nagród pieniężnych uzależniona jest od ilości gołębi zgłoszonych na lot.

3. Przylot pierwszych gołębi oraz pierwsze pełne serie w Oddziale należy zgłaszać w jak najkrótszym terminie do Prezesa Okręgu.

14. Informacje odnośnie objazdu kabiny, godzin koszowania gołębi oraz terminu otwarcia zegarów podawane będą na bieżąco na okręgowej stronie internetowej.

15. W sprawach niezawartych w tym Regulaminie obowiązuje Statut PZHGP, Regulamin Lotowo-Zegarowy, a także Regulamin Lotu Narodowego Bruksela 2017 zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego.
 
 
Niniejszy Regulamin został opracowany i zatwierdzony w dniu 08.06.2017 r. na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu. Powstał on na podstawie Regulaminu Lotu Narodowego Bruksela 2017 zatwierdzonego przez Prezydium Zarządu Głównego w dniu 20.04.2017 r.


INFORMACJA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.05.2017

Msza Św.od kolegów z Oddziału za duszę Ś.p. naszego kolegi Tadeusza Koczaja odbędzie się 18 czerwca (niedziela) o godzinie 18.00 w kościele Św. Trójcy w  Jędrzejowie.


Lot Sulechów 21.05.2017

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.05.2017


Lot Sulechów 21.05.2017

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.05.2017


Grodzisk WLKP 14.05.2017

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.05.2017


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<